Ban điều hành Chuông Gió

619

Ban điều hành câu lạc bộ truyền thông thiện nguyện Chuông Gió bao gồm sáng lập
viên, ban chủ nhiệm clb và trưởng đại diện các khu vực trên toàn quốc

Sáng Lập Viên

Kết Huỳnh

Sáng Lập Viên
Chủ Nhiệm

Phụ trách Điều hành, tài trợ

Đồng Sáng Lập
Phó Chủ Nhiệm

Phụ trách Thủ quỹ, tài chính

Thành Lê

Đồng Sáng Lập
Phó Chủ Nhiệm

Phụ trách Nội dung và thiết kế

Dương Cường

Đồng Sáng Lập
Phó Chủ Nhiệm

Phụ trách hình ảnh và video

Đông Nam Bộ - Miền Đông

Tây Nam Bộ - Miền Tây

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên - Cao nguyên Trung Phần

Bắc Trung Bộ

Đông Bắc Bộ - Vùng Đông Bắc

Tây Bắc Bộ - Vùng Tây Bắc

Đồng Bằng Sông Hồng

Chia sẻ