Chương trình thiện nguyện Chuông Gió

562

Chuông Gió tổ chức các chương trình thiện nguyện bài bản nhắm quảng bá cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức, tình nguyện viên và mạnh thường quân cũng như chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Truyền thông thiện nguyện

  • Chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn, hoạt động, chương trình thiện nguyện.
  • Tôn vinh các tổ chức thiện nguyện, tình nguyện viên và mạnh thường quân

Đào tạo cộng đồng

  • Đào tạo miễn phí các nghiệp vụ nhiếp ảnh, marketing, truyền thông cho hội viên

Du lịch thiện nguyện

  • Tổ chức các chuyến đi thiện nguyện kết hợp du lịch.

Âm nhạc thiện nguyện

  • Tổ chức chương trình âm nhạc thiện nguyện “Siêu Sao Hội Ngộ”

 

Chia sẻ