Chuông Gió Chương trình thiện nguyện

Chương trình thiện nguyện

ATM Gạo miễn phí

“ATM Gạo” ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát gạo miễn phí giữa...

Ý tưởng về cây ATM phát gạo cho người nghèo ứng dụng trí tuệ nhân tạo không mới, bởi từ năm 2020 một cây ATM gạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã từng...
'ATM F0 chống dịch' hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19

‘ATM F0 chống dịch’ hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19

ATM F0 chống dịch' là chương trình gây quỹ hỗ trợ kinh phí cho các F0 đã khỏi bệnh có việc làm, có thu nhập gặp khó khăn do dịch bệnh, và trên hết...
Ký kết ra mắt ra mắt Chi hội “hiệp sĩ môi trường"

Ra mắt chi hội Cầu Kho, TP.HCM lần đầu tiên có ‘hiệp sĩ môi...

"Hiệp sĩ môi trường" phản ánh những nơi để rác thải gây ô nhiễm. Ghi nhận việc làm tốt đẹp, thiết thực trong bảo vệ môi trường. Ngày 26.1, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường...
“FORM Saturday Running Community (SRC) sáng 23/01/2021

Form Foundation tổ chức chạy bộ gây quỹ cho chương trình “Như Chưa Hề...

Sự kiện chạy bộ  “FORM Saturday Running Community (SRC) vừa được FORM Recreation  tổ chức thành công ngày 23/01/2021 tại TPHCM thu hút hơn 150 người tham dự. FORM Recreation được Form Foundation khởi xướng...
Chương trình thiện nguyện Chuông Gió

Chương trình thiện nguyện Chuông Gió

Chuông Gió tổ chức các chương trình thiện nguyện bài bản nhắm quảng bá cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức, tình nguyện viên và mạnh thường quân cũng như chia...

Bài viết nổi bật