Ra mắt chi hội Cầu Kho, TP.HCM lần đầu tiên có ‘hiệp sĩ môi trường’

311

“Hiệp sĩ môi trường” phản ánh những nơi để rác thải gây ô nhiễm. Ghi nhận việc làm tốt đẹp, thiết thực trong bảo vệ môi trường.

Ngày 26.1, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM phối hợp UBND và Đoàn thanh niên P.Cầu Kho (Q.1, TP.HCM) tổ chức “Chương trình ký kết liên tịch về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn P.Cầu Kho giai đoạn 2019 – 2021 và ra mắt Chi hội “hiệp sĩ môi trường”.

Ký kết ra mắt ra mắt Chi hội “hiệp sĩ môi trường"
Ký kết ra mắt ra mắt Chi hội “hiệp sĩ môi trường”

Việc ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chính quyền thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố. Đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, nhận thức sâu sắc chủ trương về thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, trách nhiệm và hành động bảo vệ môi trường. Tập trung xử lý dứt điểm một số hành vi làm ảnh hưởng đến văn minh, mỹ quan đô thị có xu hướng nổi cộm trong thời gian gần đây…

Tại buổi lễ, Chi hội “hiệp sĩ môi trường” P.Cầu Kho chính thức ra mắt với 7 thành viên cũng là 7 “hiệp sĩ môi trường” đầu tiên của TP.HCM. Chi hội “hiệp sĩ môi trường” P.Cầu Kho trực thuộc CLB “Hiệp sĩ môi trường” – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM.

7 "hiệp sĩ môi trường" đầu tiên của TP.HCM
7 “hiệp sĩ môi trường” đầu tiên của TP.HCM

Chi hội có nhiệm vụ tuân thủ theo quy chế tổ chức và hoạt động của CLB “Hiệp sĩ môi trường” dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM trong các định hướng, điều phối và tổ chức các hoạt động vì môi trường.

“Hiệp sĩ môi trường” sẽ phản ánh những nơi thường xuyên để rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm; ghi nhận những việc làm tốt đẹp, thiết thực, hiệu quả của các tập thể, cá nhân trên địa bàn trong công tác bảo vệ môi trường cần được tuyên dương nhân rộng bằng cách đưa tin bài, hình ảnh, clip về Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM thông qua:

  • Trang tin điện tử:  https://thegioimoitruong.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/moitruongthegioi
Ra quân dọn vệ sinh trên địa bàn P.Cầu Kho sau buổi lễ

Sau buổi lễ, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã trao tặng 15 thùng rác nhựa phân loại rác tại nguồn cho đại diện 15 hộ dân trên địa bàn P.Cầu Kho. Đồng thời, tổ chức ra quân tổng vệ sinh theo các khu vực trên địa bàn.

Theo Thanh Niên

Chia sẻ